วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

(ข่าวประกาศ) แจ้งปิดสะพานติณฯ เกาะยอ-สิงหนคร

2015-03-18_104350

แจ้งข่าวประกาศ เนื่องด้วย สะพานติณสูลานนท์ (สะพานป๋าเปรม) ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้ว 27 ปี เพื่อความปลอดภัยในการใช้สะพานจะมีการปิดสะพาน เพื่อทำการทดสอบความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของสะพาน ช่วงสิงหนคร-เกาะยอ ฝั่งทิศตะวันออก ในวันพุธ ที่18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 -13.00 น.

แต่จะเปิดให้รถสามารถวิ่งสวนทางกันได้บนสะพานฝั่งตะวันตก เป็นระยะทางรวม 2 กิโลเมตร (ส่วนสะพานช่วงสงขลา-เกาะยอ เปิดใช้งานปกติ) ทั้งนี้หากการทดสอบเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งเปิดให้ใช้ทางตามปกติ

หมวดการทางสิงหนคร แขวงสงขลา
เนื้อหาข่าวโดย: หาดใหญ่นิวส์ , Gimyong.com
ภาพข่าวโดย:?tatcontactcenter.com

Call Now Button