Hotline 081-541-5418
วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

วัดป่ากอสุวรรณาราม (วัดอาจารย์ทอง) Archan Thong

Image_001

วัดป่ากอสุวรรณาราม (วัดอาจารย์ทอง) Wat Pakor Archan Thong

บริการแท็กซ๊่หาดใหญ่ 081-541-5418 วัดป่ากอสุวรรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อมเดินทางจากหาดใหญ่มาทางถนนสายเอเชีย หาดใหญ่ – จะนะ ภายในวัดมีอุโบสถสวยงามมีเจ้าแม่กวนอิม มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีที่เคารพนับถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จอดรถกว้างมากสะดวกสบาย

วัดป่ากอสุวรรณาราม ยังคงมนต์ขลัง!!! สานุศิษย์ทั้งชาวไทย มาเลเซีย และสิงค์โปร์ต่างศรัทธาเคารพเลื่อมใส..หลวงปู่ทอง สุสังวโร ภิกษุผู้มีปฏิปทางดงามแห่งภาคใต้ ประชาชนเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้บรรลุมรรคผล และ ทรงอภิญญา ท่านคือผู้มีญาณวิเศษติดต่อกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้..

ดังนั้นจึงมีสานุศิษย์เลื่อมใสศรัทธากล่าวขานกันมาก นับตั้งแต่ท่านยังไม่ละสังขาร และก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พุทธบริษัทชาวมาเลเซีย ชาวสิงคโปร์ เดินทางมาแสวงบุญยังวัดป่ากอ…หลวงปู่ทอง สุสังวโร อายุ 92 ปี พรรษา 54 อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกวัดป่ากอสุวรรณาราม ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หลวงปู่มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เวลา 12.08 น. ณ กุฎิของหลวงปู่ทองเอง ปัจจุบันร่างสังขารของหลวงปู่ทองบรรจุในสถานที่ปลอดภัย สภาพสังขารของหลวงปู่ทองแห้งกลายเป็นหิน เส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า งอกยาวขึ้น เห็นได้ชัดเจนมาก ทุกวันจะมีบรรดาศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย ชาวจีน …ชาวสิงคโปร์ เดินทางมาเคารพร่างสังขารของหลวงปู่ทอง สุสังวโร จำนวนมากมาย เปรียบเสมือนท่านยังมีชีวิตอยู่…..

หลวงปู่ท่านมรณภาพด้วยโรคชราภาพ…. เช้าวันที่ท่านละสังขาร ท่านได้กล่าววาจาครั้งสุดท้ายกับศิษยานุศิษย์ที่มาเฝ้าอาการอาพาธของท่าน…และเป็นการเตือนภัยแก่ชาวหาดใหญ่ สงขลา ว่า…ให้ระวังจะเกิดวาตภัย และอุทกภัยใหญ่ภายในหลังจากที่อาตมาภาพละสังขารไปแล้ว ภัยธรรมชาติจะสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมีผู้คนล้มตายจำนวนมาก ประชาชนจะอดอยาก น้ำตานองหน้าไปทั่วทุกหนแห่ง…หลวงปู่ทองกล่าวจบแล้ว ได้มีศิษย์ซักถามแต่ท่านไม่ได้พูดอะไร และอีกไม่กี่ชั่วยาม…ท่านก็ละสังขารอย่างสงบดับสิ้นเวทนาทั้งปวง…

Image_002.JPG Image_003.JPG Image_004.JPG Image_005.JPG Image_006.JPG Image_007.JPG Image_008.JPG Image_009.JPG Image_010.JPG Image_011.JPG Image_012.JPG Image_013.JPG Image_014.JPG Image_015.JPG Image_016.JPG Image_021.JPG Image_022.JPG Image_023.JPG Image_024.JPG Image_025.JPG Image_026.JPG Image_027.JPG Image_028.JPG Image_029.JPG Image_030.JPG Image_031.JPG Image_032.JPG Image_033.JPG Image_034.JPG Image_035.JPG Image_036.JPG Image_037.JPG Image_038.JPG Image_039.JPG Image_040.JPG Image_041.JPG Image_042.JPG Image_043.JPG Image_044.JPG Image_045.JPG Image_046.JPG Image_047.JPG Image_048.JPG Image_049.JPG Image_050.JPG Image_051.JPG Image_052.JPG Image_053.JPG Image_054.JPG Image_055.JPG Image_056.JPG Image_057.JPG Image_058.JPG Image_059.JPG Image_060.JPG Image_061.JPG Image_062.JPG Image_063.JPG Image_064.JPG Image_065.JPG Image_066.JPG Image_067.JPG Image_068.JPG Image_069.JPG Image_070.JPG Image_071.JPG Image_072.JPG

Call Now Button