วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุง

1

อุทยานนกน้ำทะเลน้อย อยู่ที่ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุนห่างจากที่ว่าการอำเภอราว ๑๗ กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมือง ๓๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข ๔๐๔๘ มีลักษณะเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่เชื่อมติดต่อกับทะเลสาบสงขลา มีนกอยู่กว่า ๑๕๐ ชนิด ฤดูกาลที่เหมาะไปดูนกคือช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปชมนกได้จากท่าเรือทะเลน้อย และใกล้ที่ทำการอุทยาน ฯ มีเรือนพักไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย โดยอยู่ในความดูแลของอุทยาน ฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรุงเทพ ฯ โทร . ๕๗๙-๐๕๒๙, ๕๗๙-๔๘๔

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=7bYmA2xwa_8′]