Hotline 081-541-5418
วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565

วัดหัวถนน-พระบรมสารีริกธาตุ-ไหว้พระใหญ่-สะเดา-สงขลา

Image_001

“วัดหัวถนน” เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ด้วยเพราะวัดแห่งนี้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัด ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ขับรถ นั่งรถผ่านก็จะมีการแวะไหว้พระ ทำบุญที่วัดแห่งนี้อยู่บ่อยๆ นอกเหนือจากความสวยงามของพระประธานสี่ขาวองค์ใหญ่แล้ว ภายใต้สถานที่ประดิษฐานองค์พระองค์ใหญ่ยังมีความน่าสนใจไม่น้อย

โดยภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดหัวถนนได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี 2555 นี่เอง และนำมาประดิษฐานไว้บนชั้น 2 ขององค์พระที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้แล้วบริเวณโดยรอบขององค์พระยังมีรูปปั้นองค์พระ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วสารทิศให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล และด้านบนสุดสามารถเดินเวียนรอบองค์พระ ไหว้พระประจำวันเกิดกันด้วย

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=GA-IVQ0sjHg’] Image_002.jpg Image_003.jpg Image_004.jpg Image_005.jpg Image_006.jpg Image_007.jpg Image_008.jpg Image_009.jpg Image_010.jpg Image_011.jpg Image_012.jpg Image_013.jpg

 

Call Now Button