Hotline 081-541-5418
วันพฤหัสบดี, 2 กุมภาพันธ์ 2566

วัดธาตุน้อย เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ (จ.นครศรีธรรมราช)

151_20150502160718

วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย (จ.นครศรีธรรมราช) อีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความสำคัญและยังเป็นที่ตั้งของ “เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์” ?ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง

วัดธาตุน้อยมีเนื้อที่ 46 ไร่ สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งนายกลับ งามพร้อม ถวายแด่พ่อท่านคล้าย ท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นในปี 2504? ปัจจุบันสรีระพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขารพ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหินที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชากันมากยิ่งขึ้น

ภายในวัดแห่งนี้แบ่งที่ดินเป็นเขต คือ เขตพุทธาวาส มีพระเจดีย์ อุโบสถ พระพุทธไสยาสน์ ?เขตธรรมาวาสและสังฆาวาส มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และกุฏิที่อยู่พระสงฆ์ ?เขตบำเพ็ญประโยชน์ มีโรงเรียนพึ่งตนเอง ?เขตสาธารณะประโยชน์มีห้องให้เช่าอาศัย 10 ห้อง

และบัดนี้ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดวัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ พระเจดีย์ พระพุทธไสยาสน์ รอยพระพุทธบาท พระกัจจายนะ และพระกวนอิมโพธิสัตว์

IMG_6115 (Copy).JPG IMG_6116 (Copy).JPG IMG_6117 (Copy).JPG IMG_6118 (Copy).JPG IMG_6120 (Copy).JPG IMG_6122 (Copy).JPG IMG_6123 (Copy).JPG IMG_6125 (Copy).JPG IMG_6126 (Copy).JPG IMG_6127 (Copy).JPG IMG_6128 (Copy).JPG IMG_6129 (Copy).JPG IMG_6130 (Copy).JPG IMG_6132 (Copy).JPG IMG_6134 (Copy).JPG IMG_6135 (Copy).JPG IMG_6136 (Copy).JPG IMG_6137 (Copy).JPG IMG_6138 (Copy).JPG IMG_6141 (Copy).JPG IMG_6142 (Copy).JPG IMG_6143 (Copy).JPG IMG_6144 (Copy).JPG IMG_6145 (Copy).JPG IMG_6146 (Copy).JPG IMG_6147 (Copy).JPG IMG_6148 (Copy).JPG IMG_6149 (Copy).JPG IMG_6153 (Copy).JPG IMG_6156 (Copy).JPG IMG_6157 (Copy).JPG
Call Now Button